4.1 DISC methode
4.2 Transitie
4.3 Thinking Processes

DISC methode

Het DISC model is ontwikkeld door Dr. William Moulton Marston. Hij beschreef menselijk gedrag en onderscheidde vier fundamentele gedragstyperingen. Ook al laten we alle vier gedragstyperingen zien, één is het sterkst aanwezig (primair) in combinatie met een andere (secundaire). De combinatie van de primaire en secundaire gedragstypering bepaalt in grote mate ons gedrag.

Het DISC profiel geeft een zeer nauwkeurige beschrijving in woord en grafiek van ons gedrag, van onze voorkeursstijlen in communicatie, van onze valkuilen en sterkten. Het DISC grid geeft een helder beeld waar ieder als individu staat binnen het team en hoe je elkaar op de meest prettige en effectieve wijze aanspreekt. 

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /var/www/vhosts/fbstudio.nl/motion4life.nl/includes/menu.inc).

Doel en subdoelen van DISC

DISC in de context ‘Werk’ geeft inzicht in:

-  Me-me: De respondent in relatie met zichzelf: DISC is een spiegel ter bewustwording van je persoonlijke ontwikkeling en om jezelf beter te leren kennen.

-  Me-you: De respondent in relatie en contact met de omgeving: DISC geeft handvatten voor het leren begrijpen en afstemmen van je communicatie en interactie met anderen

-  Me-job: De respondent in relatie met zijn werk: DISC geeft inzicht in jouw werk, de context en of het werk aansluit bij jouw voorkeuren. Het geeft ook inzicht wat je energie kost en wat je energie levert in je werk.

Workshops

Een eerste workshop wordt besteedt aan het Persoonlijke Stijl Profiel. Hierin worden de achtergronden van DISC, het menselijk gedrag, de vier fundamentele stijlen of gedragstyperingen en de uitingen van deze gedragstyperingen alsook de combinatiestijlen van de vier stijlen helder voor iedere deelnemer. Niet alleen je eigen stijl, maar ook de voorkeursstijlen van je collega’s worden inzichtelijk.

Een tweede workshop wordt besteed aan de uitleg en het eigen maken van het Commerciële Stijl Profiel, advies en tips ter verbetering van deze Commerciële Stijl in het verkoopproces en overtuigingskracht als ook jouw sterke en zwakke kanten in het verkoopproces. Daarna komt de herkenning van de stijl van de ander (klant, medewerker enz.) aan bod, zodat goed afgestemd kan worden op de ander. Als gevolg van deze afstemming op de stijl van de ander bereikt men met meer plezier meer resultaat.

Resultaten

Het Persoonlijke Stijl Profiel

  • De karakteristieken van ieders Persoonlijke Stijl
  • De talenten en groeimogelijkheden
  • Sterkten en valkuilen op het gebied van communicatie
  • Persoonlijke stijl in relatie tot het werk
  • Je ‘werkelijke ik'

Het Commerciële Stijl Profiel

  • De commerciële stijl in het verkoopproces, overtuigen, onderhandelen
  • Verbeterpunten t.a.v. je eigen verkoopproces
  • Communicatietips gerelateerd aan verschillende gedragstyperingen

Teamgrid

Daarnaast krijgt het team als totaal inzicht in hoe ieder teamlid als persoon een bepaalde rol inneemt in een grid, waardoor het overzicht en de handvatten hoe het beste met elkaar om te gaan direct aan alle betrokkenen worden getoond. Dit is vaak een belangrijk en inzichtelijk moment voor ieder individu van het team.

Perspectief

De beschrijvende kwaliteit van DISC kan zich meten met uitgebreide assessments, het resultaat is valide en klanten herkennen zichzelf in de beschrijving; ze erkennen hun eigen stijl, talenten en groeipunten. Iedereen kan met zijn eigen beschrijving en tips direct aan de slag, eventueel met en ook zonder hulp van een coach, afhankelijk van wat uit de DISC profielen komt. In de samenwerking wordt duidelijk waar een ieder staat binnen het team en waar eventueel taken anders verdeeld kunnen worden, daar waar nodig. Bovendien, niet onbelangrijk: iedereen leert dezelfde ‘taal’ spreken.

Q4Profiles

Q4Profiles is de specialist in gedragsanalyses Online. De door Q4profiles ontwikkelde instrumenten brengen gedrag, houding, stijl van communicatie en de persoonlijke kracht van personen in beeld via DISC. De kracht is dat we de bewuste en onbewuste drijfveren helder onderscheiden en effectief in kaart brengen. Met  de DISC analyse ga je meer begrijpen over je echte drijfveren die onder de oppervlakte liggen en meestal onbenoemd blijven en wordt duidelijk hoe je bewuste en onbewuste gedrag zich tot elkaar verhouden; de verklaring waarom je soms het een doet, terwijl je het ander wilt. Voor meer informatie zie www.q4profiles.nl 

Tot slot

Omdat ‘goed’ en ‘niet goed’ niet bestaat binnen DISC geven de DISC workshops jullie als deelnemers inzicht in jezelf en elkaar als team; je leert jezelf en het team beter begrijpen. Begrip voor het gedrag, de verschillende communicatiestijlen en het verkoopproces en de verbeteringen die je daar zelf in kunt aanbrengen. Dit geldt voor collega’s onderling, maar ook voor leidinggevenden en medewerkers. DISC is een waardevrij instrument waardoor de deelnemers de DISC workshops ervaren als een ‘jas die voor hen op maat gemaakt is’.

Coaching

Natuurlijk kun je ook privé je DISC profiel meten en je daarin te laten coachen. Daarbij kun je bv. denken aan de context relaties of welke stap(pen) zet ik in mijn leven. 

N.B. DISC wordt gemeten via Q4Profiles. N.B. Iedere deelnemer doet minimaal 7 dagen voor de 1e workshop de DISC Profiel Analyse via een webbased applicatie van Q4Profiles. Ik ben hiervoor gecertificeerd en advanced trainer en coach. De deelnemers geven online antwoord op vragen. Vervolgens wordt een persoonlijk profiel gegenereerd aan de hand van de antwoorden. Het profiel is toegankelijk geschreven en gebruiksvriendelijk vormgegeven. Dit profiel wordt in kleur geprint, ingebonden met een hardcover kaft en tijdens de 1e workshop overhandigd.